O společnosti

Kdo jsme a co nabízíme

Jsme společnost poskytující služby v oblasti outsourcingu, vzdělávání, promocí, merchandisingu, personálních služeb a organizaci konferencí případně jiných typů firemních akcí.

Veškeré služby nabízíme v rámci celé České republiky v širokém spektru od FMCG přes farmacii až po služby, média či telekomunikace. Spolupracujeme s profesionály ve svých oborech. Dokážeme pro Vás najít komplexní řešení s důrazem na kvalitu a výsledek.

Velkou pozornost věnujeme výběru lidí. Pracovní síla je nejdůležitější částí naší společnosti, naše zaměstnance vnímáme jako zásadní strategický pilíř nezbytný pro zvyšování konkurenceschopnosti a zabezpečení dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Za samozřejmé proto pokládáme vytvoření naprosto nediskriminačních podmínek.

Tento cíl se nám daří plnit neustálým zvyšováním transparentnosti v oblasti výběru, jednání a odměňování našich pracovníků.

Zajímáme se o motivované lidi s potenciálem další spolupráce a možného profesního růstu. Jako společnost zabývající se také vzdělávacími kurzy dbáme na profesionalitu našich zástupců, jejich etické chování a rozvoj. 

Jsme si plně vědomi významu obsahu a formy poskytování informací prostřednictvím našich pracovníků, proto je našim cílem vybírat a vychovávat zaměstnance, kteří si uvědomují klíčovou roli vztahu zákazník - obchodní zástupce, protože tento vztah utváří povědomí o společnosti naší i našeho klienta.

Jsme přesvědčeni o správnosti a nutnosti jednat eticky a snažíme se o těchto principech přesvědčovat své zaměstnance i partnery (odběratele, dodavatele, zákazníky).

Jsme držiteli licence o agenturním zaměstnávání Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Co je naším cílem

Našim cílem je dosáhnout pro klienta zhodnocení vložených investic a rozvoj další vzájemné spolupráce.

 

people_titul

Created by Jan Vacek