Calling representative

Reagujte rychleji na vývoj situace - calling representative

Stává se Vám že potřebujete rychleji reagovat na vývoj situace na trhu a přestáváte věřit v mailing?
Dostáváte se do situace, že obchodní síly mají příliš priorit a nemohou se věnovat všem?
Organizujete stažení produktu z trhu?

Nabízíme Vám novou službu jak co nejrychleji oslovit Vaše klienty, které běžně Vaši obchodní zástupci nenavštěvují z důvodů velkých přejezdů, jiných priorit, nízké efektivity, atd. Calling representative (CR) pracuje buď ze svého domova, tudíž nepotřebujete žádné nové kanceláře nebo přímo v Call centru.

Předpoklady a vlastnosti které jsou požadovány od těchto lidí jsou především velmi dobré komunikační dovednosti, včetně příjemného hlasu, dobrá výslovnost a spisovný jazyk a umění dívat se na řešení problému z pohledu zákazníka/klienta.

Kdy nejlépe využijete benefitů CRs:

 • změna ceníku
 • změna velikosti balení
 • změna počtu SKUs
 • nové vědomosti, poznatky, které chcete šířit
 • nová výše úhrady
 • nová omezení
 • uvedení/znovuuvedení výrobku
 • sdílení tzv. best-practices
 • časově omezené slevy
 • stažení produktu z trhu
 • prodej po telefonu
 • zjištění potenciálu nového trhu

Veškeré služby můžeme poskytnout v rámci FMCG, Rx, OTC či B2B po celé České republice.

Created by Jan Vacek