Dočasné náhrady / zástupy

Dostali jste se opakovaně do situace, kdy musíte řešit dočasný zástup za zaměstnance, který onemocněl a celý tým si pak musel přerozdělit jeho oblast? Odchází Vám schopná zástupkyně na mateřskou dovolenou a Vy víte, že bude během krátké době zpět?

V řadě společností řeší tyto situace přesuny v regionech což ovšem vede k přetížení zástupců, ztrátě koncentrace na priority, cíle a změnami jsou rovněž ovlivněna srovnání měsíčních/kvartálních výsledků.

Neobsazený region zase vede k nenahraditelným ztrátám a vyžaduje poté v budoucnu nové úsilí a nemalé prostředky na návrat do původního stavu, pokud je vůbec možný.

Modernějším způsobem je řešení situace dočasnou náhradou - poskytnutím externího reprezentanta, který přebere kompletní agendu a po plánované době předá veškeré podklady zpět. Výhodou je kontinuálnost a rychlé řešení situace.

 

Společnost ProfesHelp s.r.o. nabízí níže uvedené varianty:

  • rychlé řešení nenadálého odchodu obchodního zástupce

  • dočasná náhrada za mateřskou dovolenou

  • dlouhodobá nemoc obchodního zástupce

Created by Jan Vacek