Exkluzivní tým bez manažera

Jedná se o variantu, kdy firma má dostatečné kapacity schopných manažerů. Častým důvodem pak bývá možnost oslovit nové trhy, nový prodejní kanál při limitujícím headcountu.

Tým reprezentantů je vybírán s ohledem na produktovou skupinu, prodejní kanál a způsob prezentace. O proškolení prodejních dovedností a se stará společnost ProfesHelp s.r.o. Vzhledem k tomu, že tým je veden manažerem klienta, ponechává si nájemce plnou kontrolu nad prací týmu.

Doba pronájmu není omezena. Možnost zahájení projektu je dána náročností na výběr reprezentantů a pohybuje se běžně kolem 3 týdnů.

Created by Jan Vacek