Exkluzivní tým s manažerem

Varianta, kdy je tým využit 100% pro potřeby firmy. Jedná se většinou o dlouhodobější projekty, kdy cílem je etablovat se na nové trhy či prosadit nové produkty. Manažer projektu funguje v úzkém spojení s marketingovým oddělením firmy, dává zpětnou vazbu z terénu a prezentuje výsledky na pravidelné bázi. Navrhuje korektivní akce.

Samozřejmostí je reporting dle požadavků klienta. Zástupci jsou pravidelně školeni a jsou v kontaktu s firmou. Dle možností se případně účastní jejich školení či konferencí.

 

Co si kupujete od naší společnosti?

  • definujte nám Vaše klienty a my je budeme pravidelně navštěvovat

  • splníme vždy počty dohodnutých schůzek

  • kontrolujte nás v terénu

  • vyhodnocujte pravidelně naše výsledky a v případě nespokojenosti navrhněte výměnu obchodního zástupce

  • zúčastněte se naší týmové pracovní porady

  • spolupracujte s námi na výběru obchodních zástupců, kteří pro Vás pracují

Created by Jan Vacek