Outsourcing produktu

Tento typ spolupráce je využíván velmi často v případech launchů nebo re-launchů produktů. ProfesHelp s.r.o. v tomto případě přebírá kompletní péči o produkt včetně marketingové analýzy výrobku (i nadále však většinou pokračuje koordinace jednotlivých kroků s oddělením marketingu firmy).

Druhou variantou je pak převzetí péče o výrobek v tzv. fázi "za horizontem" životnosti. Produkt nemá předpoklady pro další růst a tudíž není v zájmu firmy věnovat mu další čas, sales podporu a investice. Priority jsou přenastaveny na jiné produkty. Přesto je v zájmu firmy, využít zbývající potenciál produktu a právě v těchto fázích je možné produkt převzít podobně jako ve výše uvedeném případě.

V obou situacích se tedy jedná o uvolnění kapacit firmy pro soustředění se na "core business".

Created by Jan Vacek