BTL propagace

Alternativou nebo doplňkem klasické nadlinkové reklamy je BTL komunikace. Tedy "podlinka". Patří do ní například podpora prodeje formou ochutnávek a prezentací, osobní prodej, sponzoring, POP a POS materiály a event management. Je sem zařazován i stále populárnější mystery shopping a částečně i internetová propagace.

Podpora prodeje

  • je marketingovou komunikací, která působí na zákazníka pomocí dodatečných podnětů, čímž iniciuje zájem o prodej výrobků či služeb. Hlavními určujícími znaky podpory prodeje jsou její časová omezenost a aktivní spoluúčast zákazníků. Ve zkratce jde o to zvýšit v určitém časovém období odbyt daného výrobku.

Mystery shopping

Interní

  • metoda pro zjištění kvality zákaznických služeb prostřednictvím fiktivních zákazníků, kteří sledují úroveň prostředí, obchodní, komunikační a vyjednávací schopnosti personálu
  • je vhodným nástrojem pro rozvoj pracovníků a jejich motivaci při jednání se zákazníky

Externí

  • metoda ověření si, zda je váš produkt nabízen personálem prodejního místa (drogerie, lékárny, parfumerie) jako první volba

Sampling / Field and event marketing

  • jsou reklamní akce zaměřené na distribuci vzorků při přímé komunikaci se spotřebitelem, distribuce vzorků se provádí všude, kde je stálá vysoká frekvence lidí či v podobě tzv. road show - pojízdné promotion týmy se zaměřují především na komunikaci značky ve speciálních místech či u mimořádných příležitostí (hokejová utkání, veletrhy apod.)

 

Naše služby zahrnují veškeré výše uvedené formy podpory.

Created by Jan Vacek