Personální služby

Podle potřeb zajišťujeme několik typů personálních služeb

Výběrová řízení formou

  • interviewpersonal

Ve většině případů jde o řízený rozhovor, jehož součástí může být i psychologický test nebo test odborných znalostí. Výsledky testů pak dávají personalistům určitá vodítka/informace o schopnostech a dovednostech kandidátů. Délka těchto rozhovorů bývá většinou kolem 1 - 1,5 hodiny.

Interview se obvykle skládá z několika (2-3) kol. Úspěšní kandidáti jsou pozváni k dalšímu rozhovoru již s budoucím nadřízeným. Jde o tzv. druhé kolo. Během setkání má kandidát příležitost získat podrobné informace o pracovní náplni i pracovišti. Výhodou pro firmu je, že se setkává rovnou s kandidáty, kteří mají vyhovující profil a požadované předpoklady.

  • assessment /development centra

Skupinovou formu výběrového řízení používáme především při obsazování pracovních pozic, kde jsou zaměstnanci v přímém styku s obchodníky, v situacích, kdy je od kandidáta očekávána schopnost prosadit se a uplatnit svůj názor. Testuje se rovněž schopnost prezentace před menší skupinou osob. V případě manažerských pozic je důležitá schopnost vedení lidí a rozvoje týmu.

Assessment centrum trvá obvykle 1 pracovní den, všichni kandidáti jsou pohromadě a procházejí různými modelovými situacemi, v nichž musí během časového limitu dojít ke společnému řešení. Podle typu pracovní pozice hrají různé role - například obchodní zástupce prochází obchodní schůzkou se svým klientem, manažer pracuje s týmem, organizuje poradu apod.

Vyhledání nových zaměstnanců jejich zaškolení např. ve společném pilotním projektu a následné převzetí nejúspěšnějších z nich

  • výhodou této metody je především ověření reálných schopností jednotlivce přímo v terénu
Created by Jan Vacek