Personální služby

V oblasti personálních služeb jsme výrazně zasáhli do oblasti nabídky vhodných kandidátů pro pozice vyššího a středního managementu. Zejména se nám daří nalézt vhodné kandidáty pro firmy z oblasti FMCG. Vybraným kandidátům přejeme hodně zdaru při plnění náročných úkolů našich klientů a hlavně splnění předpokladů, pro které byli na tyto pozice vybráni.

Created by Jan Vacek