Outsourcing

Proč přemýšlet o outsourcingu?

  • snížení nákladů / + další možnost snížení nákladů bez nároků na exklusivitu
  • možnost soustředit se na podstatu businessu (přerozdělení budgetu)
  • lepší předvídatelnost nákladů (jiný poměr mezi fixními a variabilními náklady)
  • přístup k novým talentům, možnost získání nejschopnějších po ukončení projektu
  • nový / jiný způsob práce často vede k akceleraci businessu
  • risk management, dochází k lepšímu posouzení situace na trhu
  • snížení zátěže pro HR (možnost zaměřit se na vytváření podmínek pro vlastní zaměstnance)
  • operativnost v řízení, rychlejší reakce na měnící se situaci na trhu
  • netříštění práce prodejního týmu na mnoho priorit / akcí
  • rozvoj nových trhů, oslovení nových příležitostí

 

5 hlavních zásad outsourcingu, které se vyplatí

MĚJTE JASNO V TOM, PROČ JSTE SE ROZHODLI PRO OUTSOURCING

- nevyužívejte outsourcing jen proto, že to dělají vaši konkurenti
- nevyužitý potenciál, snížení nákladů, rozšíření priorit, pilotní projekty, ověření marketingové strategie, získání tzv. „pohledu zvenčí" na společnost/produkt/problematiku, atd.

 

VYBERTE SPRÁVNÝ MODEL SPOLUPRÁCE

- mluvte otevřeně o trendech, představách a očekáváních, totéž vyžadujte od outsourcingových partnerů, předejdete tak případné deziluzi v průběhu projektu

VYSVĚTLETE VLASTNÍM LIDEM SMYSL VAŠEHO ROZHODNUTÍ

- staňte se podpůrci outsourcingu, podílejte se na koordinaci spolupráce, veďte své podřízené k pochopení smyslu projektu a využití všech jeho výhod

BUĎTE NADÁLE PŘIPRAVENI INVESTOVAT ČAS A ÚSILÍ

- 80% společností uvádí, že důvodem pro outsourcing je úspora nákladů; pokud očekáváte víc než jen to, buďte připravení investovat manažerský čas na rozvoj spolupráce s partnerem, vyžadujte zpětnou vazbu

JEDNEJTE SE SVÝMI PARTNERY JAKO SOBĚ ROVNÝMI

- přestože spolupráce s outsourcingovými partnery často začíná v určitých obavách o výsledek, zkušení matadoři tvrdí, že výsledky jsou lepší, pokud s partnery jednáte jako se sobě rovnými; jestliže budete jednat s dodavatelem jako s obchodníkem, říkat přesně co má dělat a jak to má dělat budete zklamaní

Created by Jan Vacek